Praca

AKTUALNIE POSZUKUJEMY:
OSÓB NA STANOWISKO: „KIEROWNIK BUDOWY”

Wymagania i umiejętności:

-wykształcenie wyższe kierunkowe
-minimum 3-letnie doświadczenie na stanowisku kierownik budowy
-doświadczenie w zarządzaniu budową i logistyką materiałów
-doświadczenie we współpracy i zarządzaniu zespołem złożonym z kilku podwykonawców
-doświadczenie w pracy w branży obiektów uzyteczności publicznej
-posiadanie uprawnień budowlano-konstrukcyjnych bez ograniczeń
-odporność na stres
-umiejętność pracy pod presją czasu
-odpowiedzialność

Do obowiązków osoby pracującej na stanowisku „KIEROWNIK BUDOWY” będzie należało:

-obowiązki związane z pełnieniem funkcji Kierownika Budowy określone przez ustawę prawo budowlane oraz inne przepisy powszechnie obowiązujące w zakresie organizacji procesu inwestycyjnego
-dbałość o kompletność i integralność posiadanej dokumentacji projektowej, w tym w szczególności projektu budowlanego wykonawczego organizacja budowy i jej prowadzenie
-wykonanie obmiarów
-odpowiedzialność za realizację całej inwestycji, terminy umów, organizacja pracy od momentu rozpoczęcia budowy do jej zakończenia,
-przygotowywanie, realizacja harmonogramów, kontrola
-sporządzenia planu BIOZ
-systematyczna kontrola jakości i technologii robót wykonywanych przez podległe brygady i podwykonawców
-odpowiedzialność za porządek na placu budowy
-odpowiedzialność za terminową, zgodną z harmonogramem, logistykę materiałów budowlanych
-dokonywanie rozliczeń z zużycia materiałowego

Oferujemy:

-umowę o pracę
-atrakcyjne wynagrodzenie
-możliwość dalszego rozwoju zawodowego

Aplikacje proszę kierować na adres: biuro@gips-service.pl lub prosimy o skorzystanie z naszego formularza.