Nasze realizacje

Nasza firma zrealizowała między innymi:

 • “Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji – Wykonanie zbiornika przeciwpożarowego”, Łódź, ul. Okólna;
 • “Gmina Miasto Ozorków – Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w systemie zaprojektuj i wybuduj” – Ozorków, ul. Stypułkowskiego;
 • “Gmina Miasto Ozorków – Remont i przebudowa w systemie zaprojektuj i wybuduj zadania: Szlakiem Architektury Włókienniczej – rewitalizacja kompleksu parkowo-pałacowego Schloserów – Pałac Schloserów” – Ozorków, ul. Listopadowa;
 • “Gmina Miasto Łęczyca – Budowa budynku socjalnego wielorodzinnego” – Łęczyca ul. Wrzosowa;
 • “Stowarzyszenie Hospicjum – Budowa hospicjum stacjonarnego z poradnią medycyny paliatywnej – etap III – wykonanie robót wykończeniowych dla etapu I-go budowy poradni medycyny paliatywnej” – Zgierz, ul. Parzęczewska;
 • “Stowarzyszenie Hospicjum – Budowa hospicjum stacjonarnego z poradnią medycyny paliatywnej – etap II – wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu zasypki wewnętrznej oraz obsypki zewnętrznej fundamentów niezabudowanych” – Zgierz, ul. Parzęczewska;
 • “Stowarzyszenie Hospicjum – Budowa hospicjum stacjonarnego z poradnią medycyny paliatywnej – etap I – wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem fundamentu pod cały budynek stacjonarnego ośrodka hospicyjnego oraz wykonanie w stanie surowym zamkniętym części budynku administracyjno-przychodnianego” – Zgierz, ul. Parzęczewska;
 • “Wojewódzki Szpital Specjalistyczny – Wymiana instalacji wody i kanalizacji w skrzydle C1-E Budynku Głównego Szpitala” – Zgierz, ul. Parzęczewska;
 • “Wojewódzki Szpital Specjalistyczny – Remont i rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z wyposażeniem i zakupem aparatury medycznej” – Zgierz, ul. Parzęczewska;
 • “Wojewódzki Szpital Specjalistyczny – Przebudowa pomieszczeń Pracowni Izotopowej Oddziału Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej” – Zgierz, ul. Parzęczewska;
 • “Wojewódzki Szpital Specjalistyczny – Budowa szybu windowego z windą szpitalną w budynku Przychodni Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej” – Zgierz, ul. Parzęczewska;
 • “Wojewódzki Szpital Specjalistyczny – Remont Oddziału Chorób Wewnętrznych i Geriatrii” – Zgierz, ul. Parzęczewska;
 • “Wojewódzki Szpital Specjalistyczny – Remont połaci stropodachowych i dachów” – Zgierz, ul. Parzęczewska;
 • “Wojewódzki Szpital Specjalistyczny – Przebudowa Oddziału Neurochirurgicznego oraz przebudowa i modernizacja Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii” – Zgierz, ul. Parzęczewska;
 • “Wojewódzki Szpital Specjalistyczny – Oddział Kardiologii” – Zgierz, ul. Parzęczewska;
 • “Wojewódzki Szpital Specjalistyczny – Laboratorium” – Zgierz, ul. Parzęczewska;
 • “Wojewódzki Szpital Specjalistyczny – Oddział Odwykowy” – Zgierz, ul. Parzęczewska;
 • “Wojewódzki Szpital Specjalistyczny – Oddział Ratownictwa Medycznego” – Zgierz ul. Parzęczewska;
 • “Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika – Dokończenie budowy Ośrodka Transplantacji Szpiku etap II” – Łódź, ul. Pabianicka;
 • “Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika – Dokończenie budowy Ośrodka Transplantacji Szpiku etap I” – Łódź, ul. Pabianicka;
 • “Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego – Remont Działu Diagnostyki Obrazkowej” – Łódź, ul. Kniaziewicza;  
 • “Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego – Remont Działu Diagnostyki Laboratoryjnej oraz Przychodnii Specjalistycznych”  – Łódź, ul. Kniaziewicza;  
 • “Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji – Przebudowa części pomieszczeń szpitalnych Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej” – Tuszyn, ul. Szpitalna;
 • “Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji – Przystosowanie pomieszczeń pod usadowienie aparatu RTG w” – Tuszyn, ul. Szpitalna;
 • “Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji – Przebudowa Oddziałów Wewnętrznych” – Łódź, ul. Okólna; 
 • “Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji – Remont korytarza w pawilonie D” – Łódź, ul. Okólna; 
 • “Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji – Przebudowa OIOM-u w pawilonie D” – Łódź, ul. Okólna; 
 • “Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji – Wykonanie przebudowy części budynku eksploatacji na potrzeby administracji” – Łódź, ul. Okólna;  
 • “Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji – Oddział Kardiologiczny” – Tuszyn, ul. Szpitalna;
 • “Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA”  – Łódź, ul. Północna;
 • “Centrum Zdrowia Matki Polki – Centrum Egzaminów Medycznych” – Łódź, ul. Rzgowska;
 • “Specjalistyczny Z.O.Z dla dzieci” – Sokolniki, ul. Szczanieckiej;  
 • “Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr. 1 S.A. – Modernizacja budynku Nr1/22 – Hangar Śmigłowców” – Łódź, ul. Dubois;
 • “Gmina Stryków – Rozbudowa z przebudową budynku szkoły podstawowej w Dobrej” – Dobra, ul. Witanówek;
 • “Gmina Zgierz – Remont dachu Sali gimnastycznej w szkole podstawowej w Słowiku” – Słowik, ul.Gdańska;
 • “Gmina Zgierz – Remont sali gimnastycznej w szkole podstawowej w Słowiku” – Słowik, ul. Gdańska;
 • “Gmina Zgierz – Zwiększenie dostępności do infrastruktury edukacyjnej poprzez rozbudowę i doposażenie ZSG w Słowiku” – Słowik, ul. Gdańska;
 • “Gmina Zgierz – Biuro Obsługi Klienta” – Zgierz. ul. Łęczycka;
 • “Gmina Zgierz – Budowa Społeczeństwa Informatycznego” – Słowik, Grotniki, Gieczno, Dzierżązna, Szczawin;
 • “Gmina Zgierz – Remont sali gimnastycznej w szkole podstawowej w Grotnikach” – Grotniki ul. Brzozowa;
 • “Wandalex S.A. – Przebudowa pomieszczeń 3-go piętra w celu wykonania pomieszczeń biurowych” – Zgierz, ul. Szczawińska
 • “Wandalex S.A. – Roboty klatki schodowej od 3-go do 4-go piętra oraz przedsionka 3-go pietra” – Zgierz, ul. Szczawińska
 • “Wandalex S.A. – Remont pomieszczeń hotelowych na 3-im piętrze” – Zgierz, ul. Szczawińska
 • “Wandalex S.A. – Wykonanie kostki brukowej pod namiot wraz z odwodnieniem” – Zgierz, ul. Szczawińska
 • “Wandalex S.A. – Remont pomieszczeń sanitarnych na hali produkcyjnej” – Zgierz, ul. Szczawińska
 • “Wandalex S.A. – Wykonanie robót mistrzówki hali produkcyjnej” – Zgierz, ul. Szczawińska
 • “Green Stell Poland Sp. z o.o.” – „Zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego na budynek produkcyjny włókien metalowych z dobudową zaplecza sanitarno socjalnego” – Brzozów – Bielawy; 
 • “Green Stell Poland Sp. z o.o.” – „Wykonanie robót betoniarskich podjazdu do wiat magazynowych dla firmy Green Steel Poland Sp. z o.o.” – Brzozów – Bielawy
 • “Green Stell Poland Sp. z o.o.” – „Wykonanie płyt betonowych pod zbiorniki gazu LPG”  – Brzozów – Bielawy
 • “Green Stell Poland Sp. z o.o.” – „Wykonanie nadproża z konstrukcją wsporczą nad powiększonym otworem w ścianie na styku hali produkcyjnej z częścią 3-kondygnacyjną” – Brzozów – Bielawy 
 • “Green Stell Poland Sp. z o.o.” – „Wykonanie robót betoniarskich płyty betonowej pod urządzenia odpylające” – Brzozów – Bielawy
 • “Green Stell Poland Sp. z o.o.” – „Wykonanie robót betoniarskich płyty betonowej pod urządzenia odpylające wraz z wymianą odwodnienia liniowego” – Brzozów – Bielawy
 • “Green Stell Poland Sp. z o.o.” – „Wykonanie zabezpieczeń dylatacji posadzki” – Brzozów – Bielawy 
 • “Green Stell Poland Sp. z o.o.” – „Wykonanie robót dekarskich wiaty magazynowej oraz czyszczenie z udrożnieniem kanalizacji deszczowej” – Brzozów – Bielawy 
 • “Green Stell Poland Sp. z o.o.” – „Remont pokrycia dachowego stróżówki” – Brzozów – Bielawy
 • “Green Stell Poland Sp. z o.o.” – „Wykonanie robót remontowych pokrycia dachowego wraz z wymianą obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych” – Brzozów – Bielawy
 • Salon Samochodowy RENAULT – ” JASZPOL s.c.” – Łódź, ul. Brukowa;
 • Radio ” CLASSIC – FM “ – Łódź, ul. Traugutta;
 • Salon Motocyklowy ” HONDA “ – Łódź, ul. Zgierska;
 • Księgarnia Klubowa ” Świat Książki “ – Wrocław ul. Św. Mikołaja;
 • Sklep firmowy ” CORA – GARWOLIN “ – Łódź, ul. Piotrkowska;
 • Stacja Paliw ” DAX ” – Głowno, ul. Łódzka;
 • Stacja Paliw ” PETROCHEMI PŁOCK “ – Natolin;
 • Dyskoteka ” KRYPTON “ – Łódź, ul. Kilińsliego;
 • Firma ” VENGA s.c. “ – Łódź, ul. Demokratyczna;
 • Przedsiębiorstwo ” MEGADEX S.A. ” – Łódź, Aleja Kościuszki;
 • Przedsiębiorstwo Handlowe ” OKER s.c. “ – Łódź, ul. Brzezińska;
 • Hurtownia przędzy ” TEXFIL – GRUPE Sp. z o.o. “ – Łódź, ul. Brzezińska;
 • ” EUROCOM Sp. z o.o. “ – Łódź, ul. Pabianicka;
 • Restauracja ” SPHINX “ – Łódź, ul. Piotrkowska;
 • Sklep firmowy ” HEXSELINE “ – Łódź, ul. Piotrkowska;
 • ” Salon Odnowy Biologicznej “ – Andrespol, ul. Fredry;
 • ” AMCOR RENTSCH POLSKA Sp. z o.o. “ – Łódź, ul. Aleksandrowska;
 • ” Bank Rozwoju i Eksportu “ – Łódź, ul. Żeromskiego;
 • ” Kościół Matki Bożej Dobrej Rady “ – Zgierz, ul. Mielczarskiego;
 • Wypożyczalnia Kaset Video ” BEVERLY HILLS S.A “ – Bydgoszcz, ul.Magnuszewskiej;
 • ” EOROFOAM POLSKA Sp. z o.o. “ – Zgierz, ul. Szczawińska;
 • Wypożyczalnia Kaset Video ” BEVERLY HILLS S.A “ – Szczecin, ul. B. Krzywoustego;
 • ” I SĄD OKRĘGOWY “ – Łódź, Pl. Dąbrowskiego, Archiwum, ul. Wydawnicza;
 • Przedsiębiorstwo ” ADRIAN “ – Zgierz, ul. Aleksandrowska;
 • Agencja ” PeKaO S.A.” – Wrocław, ul. Wałbrzyska;
 • Hurtownia Tkanin ” RENEX Sp. z o.o. “ – Rzgów, ul. Leśna;
 • PPHU ” KALTEX “ – Jordanów gm. Łódź;
 • PPHU ” KRY-WO ” – Łódź, ul. Siewna;
 • Sklep firmowy ” RESERVED “ – Łódź Galeria Łódzka, ul. Piłsudskiego;
 • Sklep firmowy ” ON – TOP “ – Łódź Galeria Łódzka, ul. Piłsudskiego;
 • ” AMCOR FLEXIBLES POLSKA Sp. z o.o. “ – Łódź, ul. Aleksandrowska;
 • ” MPK Sp. z o.o. Świetlica Seniora ” – Łódż, ul. Wierzbowa;
 • ” MPK Sp. z o.o. Zajezdnia Tramwajowa ZKT 3 ” – Łódź, ul. Pabianicka;
 • ” Drugi Urząd Skarbowy “ – Łódź, ul. Św. Teresy;
 • ” Starostwo Powiatowe w Zgierzu ” – Zgierz, ul. Sadowa;
 • ” Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi “ – Łódź, ul. Sienkiewicza;
 • ” Nadleśnictwo Grotniki “ – Zgierz, ul. Ogrodowa;
 • ” PLL LOT Lakiernia ” – Warszawa, ul. 17-go Stycznia;
 • ” Urząd Skarbowy w Zgierzu – Dostosowanie budynku do wymogów p-pożarowych “ – Zgierz, ul. Popiełuszki;
 • ” Politechnika Łódzka – Centrum Komputerowe ” – Łódź, ul. Żeromskiego;
 • ” GE MONEY BANK S.A. ” – Warszawa, ul. Poleczki;
 • ” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe MAT “ – Zgierz, ul. Kolorowa;
 • ” Pol-Bud Sp. j. Zbigniew Gajda, Mariusz Gajda “ – Zgierz, ul. Czarna;
 • ” Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SALVE “ – Łódź, ul. Szparagowa;
 • ” EURON Sp. z o.o. “ – Zgierz, ul. Struga;
 • ” Sapa Aluminium Sp. z o.o. ” – Łódź, ul. Graniczna;
 • ” Hala Sportowa “ – Łódź, ul. Rudzka;
 • ” Blok mieszkalny “ – Łódź, ul. Leszczyńskiej;
 • ” Blok mieszkalny “ – Łódź, ul. Florecistów;
 • Dom jednorodzinny – Zgierz, ul. Kasztanowa;
 • Dom jednorodzinny – Biała , gmina Zgierz;
 • Dom jednorodzinny – Łódź, ul. Liściasta;
 • Dom jednorodzinny – Plichtów , gmina Nowosolna;
 • Dom jednorodzinny – Skotniki, gmina Zgierz, ul. Boryny;
 • Dom jednorodzinny – Łódź, ul. Biegańskiego;
 • Dom jednorodzinny – Zgierz, ul. Leszczynowa;
 • Dom jednorodzinny – Zgierz, ul. Owsiana;
 • Dom jednorodzinny – Głuszynek gmina Topólka woj. Kujawsko-Pomorskie;
 • Dom jednorodzinny – Łódź, ul. Sowińskiego;
 • Dom jednorodzinny – Zgierz, ul. Wiosny Ludów;
 • Dom jednorodzinny – Zgierz, ul. Turystyczna;
 • Dom jednorodzinny – Białynin Podbór;
 • Dom jednorodzinny – Aleksandrów Łódzki ul. Sarenki;

Oraz wiele innych obiektów użyteczności publicznej, przemysłowej i prywatnej.

 

Zapraszamy do współpracy z nami!

Jako Gips-Service chętnie podejmiemy się nawet bardzo skomplikowanych realizacji budowlanych.