Usługi transportowo-sprzętowe Łódź

W pełnym zakresie oferujemy również wszelkie możliwości transportowe, dzięki którym wspomagamy nie tylko proces realizacji inwestycji budowlanej ale wszelkiego rodzaju zapotrzebowania na ten typ usługi. Stale dysponujemy flotą, która może posłużyć do transportu ciężkiego oraz lekkiego.
Umożliwiamy naszym klientom również możliwość skorzystania z naszego zaplecza sprzętowego dla realizacji mniejszego zakresu prac.

Sprawdź nasze pozostałe usługi